مفهوم ISMS

مفهوم ISMS ISMS چیست؟ برگرفته از کلمات زیر و به معنای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است. Information Security Management System ISO (سازمان بین المللی استاندارد سازی) و IEC (کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک) در کنار هم سیستم تخصصی استاندارد سازی جهانی را تشکیل داده اند که بالاترین مرجع استانداردسازی ISMS است. ISO و IEC در زمینه […]

Read More