حمله هاي فيشينگ يا سرقت هويت

حمله هاي فيشينگ يا سرقت هويت حمله هاي فيشينگ يا سرقت هويت :از این حمله برای ربایش هویت قربانیان به کمک شبکه‌های رایانه‌ای استفاده می‌شود.اين گونه حمله ها عموما به قصد دسترسی به شناسه‌ها و رمزهای عبور افراد طراحی شده است. در واقع سرقت با متد  فيشينگ  یک تهدید اینترنتی است که در آن مهاجم […]

Read More

انواع حملات هکرها

انواع حملات هکرها یک حمله کننده میتواند از چندین راه مختلف به یک سیستم دسترسی پیدا کند. حمله کننده (هکر) باید قادر به اکسپلیت یک نقض یا آسیب پذیری در یک سیستم را داشته باشد. انواع حمله: 1.حمله های سیستم عامل 2.حمله های سطح برنامه کاربردی 3.حمله های shrink warp code 4.حمله های اشتباه پیکربندی […]

Read More