اينترنت چگونه كار مي كند

اينترنت چگونه كار مي كند اينترنت چگونه كار مي كند اينترنت از مجموعه ای  شبکه هاي  کامپيوتری ( بزرگ ، کوچک ) تشکيل شده  است . شبکه های فوق با روش های متفاوتی به يکديگر متصل و موجوديت واحدی با نام “اينترنت ” را بوجود آورده اند. نام در نظر گرفته شده برای شبکه فوق […]

Read More