تفاوت بين DDR و DDR2

تفاوت بين DDR و DDR2 تفاوت بين DDR و DDR2 : عبارت DDR برگرفته از Double Data Rate ميباشد و اين مفهوم  بدين جهت  استفاده ميگردد كه در انواع  DDR Memory  اطلاعات در هر سيكلClock هم در لبه بالا رونده و هم در لبه پايين رونده مبادله ميشود يعني دو بار در هر سيكلClock   و […]

Read More