مفهوم SAN

مفهوم SAN مفهوم SAN SAN Storage Area Network  یک شبکه اختصاصی با مدیریت آسان و متمرکز است که ارتباط بین ادوات ذخیره‌سازی و سرور ها را ممکن می سازد. از مزایای استفاده از SAN در این طرح می توان به موارد زیر اشاره نمود: امکان به کارگیری قابلیت Fault Tolerance بر روی ماشین های مجازی […]

Read More