نشانه های یک رایانه آلوده

نشانه های یک رایانه آلوده همیشه آسان نیست که بگوییم آیا رایانه به خطر افتاده است یا خیر. بیش از چیزی که تاكنون بوده است، نویسندگان ویروس ها، کرم ها، تروجان ها و بدافزارهای جاسوسی(spyware) در مقیاس وسیع ، در حال مخفی سازی کدها و ِاعمال برنامه هایشان روی یک رایانه آلوده هستند. به همین […]

Read More