مفهوم Storage vMotion

به کامپوننتی از VMware vSphere که به ما اجازه انتقال زنده فایل سیستم یک ماشین های مجازی در حال اجرا از یک استوریج به استوریج می دهد Storage vMotion گفته می شود. این انتقال بدون هیچگونه Downtime یا از دست رفتن سرویس برای کاربران می باشد. این انتقال می تواند برای هدف خاصی انجام می گیرد برای مثال اگر ما بخواهد داده های خود را متمرکز نماییم از این متد استفاده می کنیم.

 

VMware Storage vMotion begins the process by copying the VM’s metadata , found in its home directory, to the alternate storage location. Next, the software copies the VM’s disk file to the new location using VMwarevSphere’s Changed Block Tracking (CBT) functionality to preserve data integrity while thereplication occurs. Then CBT module is queried again for a second copy to the new location, this time only of the blocks that have changed since the initial replication had started. This second step persists until both copies are in sync. The VM is then suspended and pointed to the new location of its virtual disk image. Before VMware ESX resumes the VM, the last of the changed regions of the source disk are replicated to the target and the source home directory and disks are removed. The entire process is transparent to the VM and to end users.

Storage vMotion has a variety of uses, including as a migration tool when moving virtual disks off a storage area network (SAN) volume to a newly purchased storage system; as a load balancer; when taking a SAN down for maintenance; and to move virtual disks from the local ESX Server storage to a SAN.

Two vSphere editions, Enterprise and Enterprise Plus, include Storage VMotion. VMware vCenter is also required.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − هفده =