نحوه نصب و راه اندازی دیتابیس مورد نیاز برای VMware SRM 5.8

نیازمندیهای نصب SRM

دیتابیس

قبل از اینکه بتوانیم VMware SRM را نصب نماییم نیاز داریم تا دیتابیسی برای ذخیره سازی فایلهای Configuration داشته باشیم. بدین منظور دیتابیسی در SQL Server ایجاد کرده و اطلاعات پیکربندی ها را در آن ذخیره سازی و مدیریت می کنیم.

باید در راه اندازی SRM به این نکته مهم توجه داشته باشیم که برای هر کدام از سایت ها اعم از Protected Site و Recovery Site نیاز به سرور دیتابیس خواهیم داشت به این مفهوم که یک دیتابیس برای هر SRM Server نیاز خواهیم داشت.

دیتابیس ایجاد می شود و دسترسی های مدیریتی دیتابیس را به اکانت سرویس SRM می دهیم.

باید اطمینان حاصل کنیم که نام SRM database schema و نام کاربری دیتابیس یکی باشد.

 

 

 

 • اکانت سرویس دیتابیس SRM باید به عنوان مالک دیتابیس SRM تعیین گردد.
 • باید SRM database schema به عنوان Schema پیش فرض کاربر دیتابیس SRM تنظیم گردد.
 • بر روی سرور SRM باید کلاینت Native مربوط به SQL Server مطابق با نسخه SQL Server خود را نصب نمایید.

 

یک ODBC Connection به دیتابیس SRM از روی سرور SRM می زنیم و SQL Native Client متناسب با نسخه دیتابیس خود را انتخاب می کنیم.

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

 

 

Give it a name, and point the ODBC connection to the server.

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

Enter login information.

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

Enter the SRM database

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

Installer Prerequisites

VMware Site Recovery Manager installation is relatively simple.  Grab the installer from http://vmware.com/downloads and run the installer on your SRM Server.   There are a couple of notes to be aware of when installing though.

 • Right click the installer and run as Administrator if you are leaving UAC on.  This makes re-installation easier in the future.
 • The installation should be done by a user who will be running the SRM Service.  The logged in installer by default is the service account that is used.
 • The logged in user should have administrative access to the server it’s being installed on.
 • Consistent use of SSL Certificates need to be used
  • If any vCenter is using custom SSL Certificates then the SRM Services must also use SSL certificates from a Certificate Authority
  • If the protected site vCenter uses SSL Certificates then the recovery site vCenter Server should also use SSL certificates from a Certificate Authority
  • If you need to use custom SSL certificates from a certificate authority instead of the default VMware certificates, the CN for both SRM servers should be identical
  • I recommend reviewing this post from Sam McGeown if you need to use SSL Certificates

Install

Run the installer as an administrator.  Click Next on the welcome screen.

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

 

 

You can view additional prerequisite tasks from the next screen.  I’ve covered many of them already in this post.

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

 

Choose the location for the install files.

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

 

 

 

Enter the location of the vCenter server associated with the SRM Server, as well as some credentials to register the service with vCenter.

 

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

Give the site a name and enter an email address and select the Host IP Address and ports to be used.

 

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8
If you’re using the same SRM Server for multiple sites, select the Custom SRM Option and enter the information, otherwise just use the default if it’s a 1 to 1 relationship with another SRM Server.

 

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

If you’re using the default SSL Certificates then click the “Automatically generate a certificate and then enter some certificate information to generate a cert.

 

 

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8


If you’re using custom SSL Certificates, then you’ll load your SSL Certificate during this phase.

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

 

Next, select your Data Source that you created prior to the installation.  (If you forgot to do this, there is a button to do it during setup)

 

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

Select the connection counts for the database.

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

Enter the password for the service account for the Site Recovery Manager Server.  The user will be the logged in user.

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

 

Once all the information has been entered, click the Install button.

 

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 

Watch as the installer progresses.

 

 

نحوه-نصب-و-راه-اندازی-دیتابیس-مورد-نیاز-برای-VMware-SRM-5.8

 


Summary

There are quite a few things that need to be done before the install process happens, but it will make your life simpler to have these done beforehand.  Now that you’ve installed SRM on one of your sites, repeat the process for the second site.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 5 =